Бележка относно поверителността на личните данни

Чрез настоящата бележка за поверителност целим да Ви осведомим как се обработва и съхранява при нас Вашата лична информация и защо ни е необходима тя.

Оазис Бийч – Камчия сме апартаменти за гости на самообслужване. Фирмата – Премиер БГ ЕООД, обработваща и съхраняваща всички получени лични данни както от нашият интернет сайт https://obk.bg/ , така и лично предоставени от Вас, на място в комплекса, по телефон или електронна поща, се съобразява с Вашето право за поверителност на личните данни.

Какви лични данни съхраняваме и как ги обработваме

Личните данни, които събираме и съхраняваме са минимални, и са ни необходими за обработване на Вашите запитвания, резервации и съответно настаняване. Такива данни са: Три имена (фамилия, презиме и лично име), Телефонен номер и Електронна поща. Премиер БГ ЕООД не споделя, продава или предоставя Вашата информация на трети лица. Вашите данни могат да бъдат предоставени само основателно и ако е необходимо на Държавни и местни органи на реда и институции, както и в други случаи, но при условие, че Вие сте дали своето лично съгласие. В случай на получаване на Вашите лични данни от трети страни, те са длъжни да ги съхраняват и опазват законосъобразно.

Използване на информацията, която сте ни предоставили

Вашите имена са ни нужни, за да проверим дали самоличността Ви отговаря на направената резервация. Телефонният номер и електронната поща използваме, за да се свържем с Вас, по повод на Вашето запитване, резервация, настаняване или за да Ви предложим наши оферти или нови услуги.

Съхраняване на поверителни данни

Премиер БГ ЕООД се отнася с отговорност към предоставената лична информация и я съхранява съобразно законовите разпоредби, използвайки подходящи организационни и технически мерки. При липса на нормативно установени срокове, ние ще съхраняваме Вашите данни, при спазване на установените по Регламента изисквания, докато тези данни са необходими за описаните по-горе действия.

Ваше право е да поискате заличаване, променяне или информация на/за данните Ви от нашите списъци и можете да направите това по всяко време, като се свържете с нас.

 

Tel.:+359 879 204 660

E-mail: reservations@obk.bg

Site: https://obk.bg/