Джулай Морнинг

Джулай Морнинг е традиция в България, свързана с хипи движението, за посрещане на изгрева на 1 юли. Името на празника се свързва с известната песен July Morning на английската рок-група „Юрая Хийп“ от 1971 г. На всеки 30 юни срещу 1 юли много хора се събират по българското крайбрежие на Черно море, за да посрещнат заедно изгрева на слънцето. Това събитие е замислено като символ  на новото начало и очакване на по-добро бъдеще.

Възниква като хипи празник във Варна през 1980 г., но по-късно честването му се премества в село Варвара, община Царево. Понастоящем се празнува редовно с участието на Джон Лоутън на най-източния бряг на страната ни – скалите при Камен бряг, където слънцето първо огрява България. От доста години цялото събитие протича доста организирано. Има изградена сцена, на която свирят най – различни групи.

С течение на времето “Джулай морнинг” добива все по-широка популярност сред младите хора, като местата, на които се чества, вече се разпростират не само по черноморското крайбрежие, но и в повечето големи населени места на страната, по бреговете на реки и езера, стига да имат добра видимост към изток – посоката на изгрева. Други популярни локации са плажът на река Камчия, къмпинг Делфин, връх Вихрен и нос Емине.

Някои твърдят, че идеята вече е загубила своето първоначално значение, както и че по-младите хора не са непременно запознати с условията, при които е възникнал този празник или дори кой е авторът на песента. Въпреки това въодушевлението от първите сутрешни лъчи, като символ на зараждащия се живот, е все още основна причина хората да го честват.

Представата за Джулай морнинг е запазена и до днес. Според някои той има смисъл на бягство от от оковите на големия град. Символичното посрещане на изгрева е осмисляно като посрещане на ново начало и очакване на по-добро бъдеще, а в по-широк смисъл това е просто начало на лятото.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *